კომპანია "ინკო" გთავაზობთ

ლაზერული კარტრიჯების აღდგენას მსოფლიო ლიდერის Static Control Component-ის დანადგარებითა და სახარჯი მასალით

  • ამერიკული ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას იძლევა გამოიყენოთ (დატენვა/აღდგენა პროცედურების მონაცვლეობით) კარტრიჯი კორპუსის დეტალების ფიზიკურ გაცვეთამდე. კარტრიჯის განმეორებით გამოყენების საშუალო რაოდენობა მერყეობს 8-დან 12-მდე კარტრიჯის ტიპიდან გამომდინარე;
  • ჩვენი კომპანია იძლევა 1 წლიან გარანტიას დატენილ/აღდგენილ კარტრიჯსა და ბეჭდვის ხარისხზე;
  • აღდგენის ყველა ეტაპზე ხორციელდება ხარისხის მკაცრი კონტროლი, საბოლოო ეტაპზე კი ყველა კარტრიჯი გადის ბეჭდვის ტესტს;
  • ორიგინალური შეფუთვა იცავს კარტრიჯს დაზიანებისგან;
  • აღდგენილი კარტრიჯი 2 წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ბეჭდვის ხარისხსა და თვისებებს;
  • დამუხტული/აღდგენილი კარტრიჯების ბეჭდვის ხარისხი და ნაბეჭდი ფურცლების რაოდენობრივი მახასიათებლები სრულად შეესაბამება ორიგინალი კარტრიჯის მწარმოებლის მიერ გაცხადებულ მახასიათებლებს;
  • კარტრიჯების დატენვისა და აღდგენისათვის ჩვენი კომპანია იყენებს მხოლოდ ორიგინალურ ამერიკულ კომპონენტებს;
  • ყველა აღდგენილი კარტრიჯი ინომრება და შედის ჩვენი კომპანიის მონაცემთა ბაზაში კარტრიჯის სასიცოცხლო ციკლის შემდგომი კონტროლისთვის.

გთავაზობთ HP, Canon, Samsung და სხვა მწარმოებლების პრინტერების კარტრიჯების ფართო სპექტრის დატენვა/აღდგენას.

დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება კარტრიჯებისა თუ პრინტერების მუშაობის პრინციპებზე, ასევე ექსპლუატაციის წესებსა და სხვა კითხვებზე შესაძლებელია ჩვენს საინფორმაციო გვერდზე.

Additional information