კარტრიჯების აღდგენით მიღებული ეკონომია

კარტრიჯების დატენვა/აღდგენა მნიშვნელოვნად ამცირებს დოკუმენტების ბეჭდვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. აღნიშნული ეკონომია განსაკუთრებით თვალშისაცემია გრძელვადიან პერიოდში.

HP Q2612A კარტრიჯის მაგალითზე ცხრილში მოცემულია ეკონომია ერთ კარტრიჯის გამოყენების შემთხვევაში სავარაუდო საციცოცხლო ციკლის* განმავლობაში.

#

ოპერაცია

ფასი GEL

 

#

ოპერაცია

ფასი GEL

1

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

1

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

2

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

2

კარტრიჯის დატენვა

21.00

3

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

3

კარტრიჯის დატენვა

21.00

4

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

4

კარტრიჯის დატენვა

21.00

5

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

5

კარტრიჯის აღდგენა

94.00

6

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

6

კარტრიჯის დატენვა

21.00

7

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

7

კარტრიჯის დატენვა

21.00

8

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

8

კარტრიჯის დატენვა

21.00

9

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

9

კარტრიჯის აღდგენა

94.00

10

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

10

კარტრიჯის დატენვა

21.00

11

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

11

კარტრიჯის დატენვა

21.00

12

ახალი კარტრიჯის შეძენა

125.00

 

12

კარტრიჯის დატენვა

21.00

ჯამი

1 500.00

 

ჯამი

502.00

როგორც ვხედავთ ეკონომია შეადგენს 998 ლარს, რაც 4 ლაზერული HP LaserJet 1018 პრინტერის ღირებულებას უდრის. 

* კარტრიჯის გამოყენების რეალური ხანგძლივობა დამოკიდებულია მომხმარებელის მიერ კარტრიჯისა და პრინტერის ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე

კარტრიჯის აღდგენის მსგავსი ჯერადობა ვრცელდება მხოლოდ მწარმოებლების ორიგინალ კარტრიჯებზე.